Page 1Page 1Fill 1Group 4Page 1Page 1Group 2Fill 1Fill 1Fill 1Page 1Page 1Page 1 instagram_icon

Een lange adem…maar de aanhouder wint!

Een lange adem…maar de aanhouder wint!

“Na het eerste jaar willen we graag vijf franchiseondernemingen hebben.” Wat denkt u? Een realistische doelstelling van een startende franchiseformule of te ambitieus?
Wie deze ambitie realiteit wil laten worden, moet zich ervan bewust zijn dat juist het realiseren van de eerste franchisevestigingen veel tijd en energie kost.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding is het halve werk. Zo ook bij startende franchiseformules. De basis van de franchiseformule wordt gevormd door het franchiseplan, de financiële onderbouwing, de franchiseovereenkomst en het formulehandboek. Minstens zo belangrijk is de wervingsvoorbereiding. Welk type ondernemer past het beste bij uw formule en waar vindt u deze? Uit welke stappen bestaat het wervingstraject? Wie gaan de gesprekken doen en wie begeleidt de stages? Welk materiaal heeft u nodig? Een goede voorbereiding zorgt voor duidelijkheid en snelheid. Voor uzelf én de kandidaat-franchisenemer.

Bekendheid

Niet iedere formule heeft de naamsbekendheid van Douwe Egberts of KPN. In uw regio bent u een bekend adres, maar buiten de regio zal er nog flink aan de weg moeten worden getimmerd. U zult de kandidaat-franchisenemers voor uw formule vaak zelf moeten opzoeken. Mediabudgetten reiken niet tot aan de hemel. Een uitdaging dus om de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

Werving & selectie

De eerste franchisenemers spelen een hoofdrol in de succesvolle realisatie en verdere ontwikkeling van uw franchiseformule. Het vinden van de ideale match vraagt vaak om tijd, energie en geduld. Dat betekent ruim investeren in de wervingsgesprekken, stages, informatieverstrekking, etc. En vervolgens intensieve begeleiding bij de financieringsaanvraag en de voorbereiding van de start. Een kritische houding is hierbij van belang. Die zult u ook van de kandidaat-franchisenemers kunnen verwachten. Het aansluiten bij een startende franchiseformule zien sommige kandidaat-franchisenemers als een kans en een uitdaging. Voor een andere groep zal dit juist een reden zijn om zich nog niet aan te sluiten.

Locaties

Voor veel formules is de locatie een van de succesfactoren. Goede locaties zijn en blijven schaars. Komt er een goede locatie beschikbaar, dan is het niet verwonderlijk dat er meerdere geïnteresseerden in de rij staan om deze locatie te bemachtigen. In de praktijk zie je dat de zoektocht naar de juiste locatie van grote invloed is op de expansiesnelheid.

Begeleiding

De begeleiding van de eerste franchisenemers is cruciaal voor het succes van de franchisenemers en daarmee de franchiseformule. Op papier staat een mooi en uitgebreid dienstenpakket. Dat moet nu in de praktijk worden gebracht. De franchisevestigingen moeten worden verbouwd en ingericht, promotie en acties voor de franchisenemers moet worden opgestart, de omzet moet gaan lopen, de franchiseondernemingen moeten winstgevend worden. De belasting op de vaak nog kleine franchiseorganisatie is, zeker in het begin, groot. Gecontroleerde en gefaseerde groei is dan ook wijsheid. Het vergt tijd om een ‘goed geoliede’ franchiseorganisatie neer te zetten.

Het daadwerkelijk realiseren van een franchiseformule vraagt vaak om een lange adem. Maar de praktijk leert dat de aanhouder wint!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De nieuwste ontwikkelingen betreft franchising direct in de mail. Nieuwe formules, updates voor huidige formules en nog veel meer!