Page 1Page 1Fill 1Group 4Page 1Page 1Group 2Fill 1Fill 1Fill 1Page 1Page 1Page 1 instagram_icon

Franchise heeft meer kans op succes

Franchise heeft meer kans op succes

Als we op dit moment naar de markttendensen kijken, lijkt het dat de economische recessie het dieptepunt heeft bereikt. Dit wil zeker niet zeggen dat alle bijbehorende problemen ook tot het verleden behoren. Een groot aantal bedrijven bevindt zich nog in zwaar weer. De gevolgen daarvan zullen nog lang voelbaar zijn. Aan de andere kant zien we dat bedrijven weer voorzichtig gaan investeren en marktaandeel proberen te winnen. Dit geldt ook voor franchiseorganisaties. Verschillende franchiseorganisaties zijn in de afgelopen periode in staat geweest hun omzet te behouden en tonen inmiddels bemoedigende groeicijfers. Het zijn vaak ook deze franchiseformules, die tegen de stroom in, extra investeerden in marketing.

Voor sterke franchiseorganisaties met een duidelijke visie, een uniek concept en voldoende middelen dienen zich in de markt interessante groeimogelijkheden aan. De marktontwikkelingen die daaraan de basis liggen, bevestigen dat franchising het groeimodel bij uitstek is:

-    De kritische consument en de snel veranderende klantbehoeften maken aandacht voor customer insight en gerichte marketing noodzakelijk. Lokale marktkennis en ondernemerschap spelen hierbij een belangrijke rol. Franchisenemers zijn, vaak beter dan eigen vestigingen van filiaalbedrijven, in staat klantloyaliteit te bereiken en daarbij een hogere besteding per klant en een hogere omzet te realiseren. Expansie door franchise heeft daardoor meer kans op succes.

-    De toenemende werkloosheid in combinatie met de populariteit van zelfstandig ondernemerschap zorgen ervoor dat steeds meer mensen zich oriënteren op de franchisemarkt. Door deze ontwikkeling komen meer kandidaat-ondernemers beschikbaar. Het aanbod en de kwaliteit worden hierdoor groter.

-    Banken zijn eerder bereid om voor formules waarmee zij ervaring hebben, ook de nieuwe franchisenemers van een financiering te verstrekken.

-    Het ruimere aanbod aan kandidaat-franchisenemers betekent ook dat franchisegevers met eigen vestigingen meer mogelijkheden hebben deze aan nieuwe franchisenemers te verkopen. Het geld dat hierdoor vrijkomt, kan de franchisegever dan investeren in onder meer nieuwe marketingactiviteiten om zo het marktaandeel verder te vergroten.

-    Het aantal beschikbare winkelpanden neemt toe en de huurprijzen komen onder druk te staan. Vooral voor franchiseorganisaties in de retail- en horecabranche betekent dit voor nieuwe vestigingen betere kansen op de beste locaties tegen een redelijke prijs en een goede positie bij heronderhandeling van huren.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De nieuwste ontwikkelingen betreft franchising direct in de mail. Nieuwe formules, updates voor huidige formules en nog veel meer!