Page 1Page 1Fill 1Group 4Page 1Page 1Group 2Fill 1Fill 1Fill 1Page 1Page 1Page 1 instagram_icon

De Nieuwe Franchisewet

Per 1 januari 2021 treedt de Franchisewet naar verwachting in werking. Deze nieuwe wetgeving heeft consequenties voor iedere franchiseorganisatie, dus ook voor u als franchisenemers en franchisegevers.

De Franchisewet treedt naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. Deze wet beoogt de positie van de franchisenemer ten opzichte van zijn franchisegever te versterken. De gedachte daarachter is dat een franchisegever een zeker overwicht heeft ten opzichte van zijn franchisenemers, waardoor er onredelijke situaties voor de franchisenemer kunnen ontstaan.

De Franchisewet legt de nadruk op vier onderdelen die volgens de wetgever van belang zijn voor evenwichtige verhoudingen:

  1. De precontractuele fase, met uitwisseling van informatie.
  2. Tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
  3. Overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.
  4. De beëindiging van de franchisesamenwerking.

Wilt u meer weten over de vier onderdelen van de Franchisewet en wat de veranderingen betekenen voor u? Neem dat contact met ons op!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De nieuwste ontwikkelingen betreft franchising direct in de mail. Nieuwe formules, updates voor huidige formules en nog veel meer!