Page 1 Page 1 Fill 1 Group 4 Page 1 Page 1 Group 2 Fill 1 Fill 1 Fill 1 Page 1 Page 1 Page 1 instagram_icon
WTC banner – Hallo Franchise – Franchisefactory

Privacyverklaring

Hier vind je de privacyverklaring van Franchisefactory. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan, die worden verzameld door Franchisefactory/Hallo Franchise.

Inleiding

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Franchisefactory

Franchisefactory is een franchiseadviesbureau dat staat voor het op een integere manier faciliteren van een duurzame ontwikkeling van organisaties, en franchise organisaties in het bijzonder. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van franchise organisaties en de werving & selectie van kandidaat-franchisenemers voor de diverse franchiseformules waarmee wij samenwerken. Hallo Franchise is een franchiseportal gecreëerd door Franchisefactory ten behoeve van onder andere de werving van kandidaat-franchisenemers. Deze privacyverklaring geldt voor de persoonsgegevens die verzameld worden via de website van zowel Franchisefactory als Hallo Franchise. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Franchisefactory verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Franchisefactory, neem dan gerust contact met ons op:

info@franchisefactory.nl | info@hallofranchise.nl | 070 – 345 34 30 |Prinses Margrietplantsoen 33 | 2595 AM | Den Haag | Btw. Nr. 821328967BO1 | KVK Nr. 27355979

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Franchisefactory. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Benaderen kandidaat franchisenemers
Op het moment dat je informatie aanvraagt op de website van Franchisefactory en/of Hallo Franchise, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en postcode, opgeslagen op de mailserver en het CRM systeem. Die mails en persoonsgegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard. Als jij informatie hebt aangevraagd via de website, dan zullen wij contact met je opnemen om de informatie door te nemen en eventuele vragen te beantwoorden. Indien je dit ongewenst vindt dan kun je dit kenbaar maken. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Franchisefactory. We zullen de melding registreren en jou niet meer telefonisch benaderen.

Het CRM systeem gebruiken wij tevens om je op de hoogte te houden van franchiseformules waarin jij mogelijkerwijs geïnteresseerd bent. Jouw gegevens worden zonder jouw toestemming nooit aan derden verstrekt. Na jouw toestemming kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan een franchisegever inzake een franchiseformule waarin jij geïnteresseerd bent. Op iedere, door onze medewerkers verzonden persoonlijke e-mail, kun je reageren met het verzoek om afgemeld te worden.

Franchisefactory verzamelt persoonsgegevens die beschikbaar worden gesteld via diverse vacaturebanken. Deze gegevens worden in ons CRM systeem opgeslagen. Indien we jouw profiel zijn tegengekomen op de vacaturebanken, dan zullen we jou per mail en/of telefonisch benaderen. Mocht je dit ongewenst vinden, dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Franchisefactory. We zullen de melding registreren en jou niet meer benaderen.

2. Contact opnemen met Franchisefactory
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Franchsiefactory en/of Hallo Franchise via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en postcode.

.3. Het versturen van nieuwsbrieven
Franchisefactory stuurt via e-mail nieuwsbrieven en franchisebrochures. Deze nieuwsbrieven en franchisebrochures zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Franchisefactory en/of Hallo Franchise. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

4. Google Analytics
De website van Franchisefactory en Hallo Franchise verzamelt jouw gegevens om de website te optimaliseren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Franchisefactory ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. CRM systeem
De ontvangen persoonsgegevens van personen die informatie aanvragen voor een franchiseformule of die zich aanmelden voor één van de bijeenkomsten worden opgeslagen in ons CRM systeem RecruiterXL.

2. Repper Mail
De nieuwsbrieven worden verzonden met Repper Mail. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde beveiligde lijst binnen Repper Mail.

3. Hostnet
De e-mail van Franchisefactory wordt gehost bij Hostnet. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

4. Interne opslag
De ontvangen persoonsgegevens in de vorm van CV’s, informatieformulieren en legitimatiebewijzen worden intern opgeslagen op een beveiligde lokale server. Deze documenten worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Franchisefactory, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Contact met Franchisefactory
Op het moment dat je contact opneemt met Franchisefactory/Hallo Franchise, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en postcode, opgeslagen op de mailserver en in het CRM systeem. Die gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

2. Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Repper Mail. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kunt je namelijk uitschrijven wanneer je wil via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@franchisefactory.nl.

3. Aanvullende diensten
Extra doelen voor het verzamelen en vastleggen van gegevens van personen gebeurd als er specifieke diensten worden afgenomen zoals het doen van financieringsaanvragen, opstellen franchiseovereenkomsten, etc. Dit in overleg en met toestemming van jou als kandidaat.

4. Google Analytics
De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, woonplaats en postcode. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens alleen fysieke kopieën gemaakt indien dit van toepassing is en alleen indien nodig. Indien dit van toepassing is, zullen de fysieke documenten worden vernietigd op een vertrouwelijke wijze. Je gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en softwaresystemen. De persoonsgegevens die door Franchisefactory of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Franchisefactory verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden. Jouw gegevens worden niet voor andere doeleinden ingezet. Slechts de medewerkers die dat nodig hebben voor de uitoefening van hun functie hebben toegang tot jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

1. Recht op inzage
Je hebt het recht om te alle tijde jouw gegevens op te vragen die bij Franchisefactory vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Franchisefactory. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens. Binnen een tijdslimiet van maximaal een week zullen wij reageren op jouw verzoek.

2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Franchisefactory. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Franchisefactory. Binnen een tijdslimiet van maximaal een week zullen wij reageren op jouw verzoek.

3. Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Franchisefactory vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Franchisefactory. Binnen een tijdslimiet van maximaal een week zullen wij reageren op jouw verzoek.

4. Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Franchisefactory niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

5. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat Franchisefactory jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@franchisefactory.nl onder toezending van de persoonsgegevens. Het streven is om binnen maximaal een week te reageren/jouw verzoek te verwerken.

Plichten

Franchisefactory/Hallo Franchise verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Franchisefactory via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de franchisebrochure(s) en/of nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Franchisefactory de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens, die jij hebt gedeeld met Franchisefactory, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Franchisefactory behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Franchisefactory dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Franchisefactory te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@franchisefactory.nl | info@hallofranchise.nl | 070 – 345 34 30 |Prinses Margrietplantsoen 33 | 2595 AM | Den Haag Btw. Nr. 821328967BO1 | KVK Nr. 27355979

Banner- Hallo Franchise

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De nieuwste ontwikkelingen betreft franchising direct in de mail. Nieuwe formules, updates voor huidige formules en nog veel meer!Nieuwsbrief

Voornaam
Achternaam