Page 1 Page 1 Fill 1 Group 4 Page 1 Page 1 Group 2 Fill 1 Fill 1 Fill 1 Page 1 Page 1 Page 1 instagram_icon
De Franchisewet

De Franchisewet: Jouw rechten en plichten als franchisenemer

Franchising is een populaire vorm van ondernemen, waarbij je als franchisenemer gebruik maakt van een bestaand concept en merk van een franchisegever. Maar hoe zit het met je rechten en plichten als franchisenemer? Sinds 1 januari 2021 is er een nieuwe wet die je meer bescherming en inspraak geeft in je franchisesamenwerking: de Franchisewet. In dit artikel lees je wat de Franchisewet voor jou betekent en hoe je er je voordeel mee kunt doen.

De Franchisewet: wat betekent het voor jou?

Sinds 1 januari 2021 geldt de Franchisewet, die jou als franchisenemer meer bescherming en inspraak geeft in je samenwerking met je franchisegever. De wet erkent dat er een machtsverschil is tussen franchisegevers en franchisenemers, en wil dat voorkomen door meer evenwicht en transparantie te creëren.

Goed franchisegeverschap en goed franchisenemerschap

De Franchisewet verplicht beide partijen om zich als een ‘goed franchisegever’ en een ‘goed franchisenemer’ te gedragen. Dat betekent dat je niet alleen je eigen belang, maar ook het belang van de hele keten in het oog moet houden. Bij conflicten moet je proberen om in redelijkheid en billijkheid tot een oplossing te komen.

Vier belangrijke aspecten van je franchisesamenwerking

De Franchisewet heeft gevolgen voor vier belangrijke aspecten van je franchisesamenwerking:

  1. De precontractuele fase, waarin je alle relevante informatie moet krijgen en geven voordat je een contract tekent.
  2. De tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst, die alleen mag plaatsvinden met jouw instemming of na een redelijke afweging van belangen.
  3. Het overleg tussen franchisegever en franchisenemers, dat minstens één keer per jaar moet plaatsvinden en waarin je mee mag praten over belangrijke beslissingen.
  4. De beëindiging van de franchisesamenwerking, waarbij je recht hebt op een redelijke opzegtermijn en een vergoeding voor je goodwill.

Hallo Franchise is hét portaal voor de werving & selectie van franchisenemers en is een onderdeel van Franchisefactory. Bekijk www.franchisefactory.nl voor meer informatie over De Franchisewet en al onze diensten.

Gerelateerde HF-blogs

Banner- Hallo Franchise

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

De nieuwste ontwikkelingen betreft franchising direct in de mail. Nieuwe formules, updates voor huidige formules en nog veel meer!Nieuwsbrief

Voornaam
Achternaam